Werkwijze bij psychosomatische klachten in Hoorn

Starten met therapie is niet zomaar wat. Het gaat vaak om zeer intieme zaken die u niet met iedereen bespreekt. Het is van belang dat u zich veilig voelt en dat er voldoende vertrouwen is, zodat er een goede samenwerking ontstaat. Praktijk Psycho-Hypnotherapie en EMDR staat voor u klaar als u hulp nodig heeft met uw zingevingsvraagstukken, spirituele groei of psychosomatische klachten.

Werkwijze bij therapie

In de intakefase kan Praktijk Psycho-Hypnotherapie en EMDR het probleem/de klacht samen met u in kaart brengen en een behandelvoorstel maken. U bent uiteraard degene die beslist wat het einddoel gaat worden. Omdat ieder mens uniek is en dus ook iedere klacht en elk probleem uniek is, wordt er een behandelplan op maat gemaakt. Dit zal de rode draad zijn gedurende de therapie. In het behandelplan leggen we vast hoe we de klachten gaan aanpakken, wat u hierbij nodig heeft en wat het einddoel is. De duur van de therapie hangt onder andere af van de aard van uw problemen, uw wensen en uw mogelijkheden, en ligt gewoonlijk tussen de 2 en 15 sessies. Gedurende de therapie zullen we regelmatig evalueren of en in welke mate het doel dichterbij komt. Indien nodig, wordt het plan bijgesteld.

Tarieven en vergoedingen

De kosten per consult van een uur voor particulieren bedragen per 1 januari 2022 € 99.  Dit bedrag is vrijgesteld van BTW. Voor bedrijven gelden andere tarieven en bedraagt de BTW 21%. Bij een consult aan huis (beperkt mogelijk) worden reistijd en reiskosten doorberekend. Voor consulten in de avonduren (na 19:00 uur) en voor consulten op zaterdagen geldt een toeslag van 50%.  

Openingstijden: door de week van 0800 - 2100 uur.

Op zaterdagen van 0800 - 1300 uur.


Sessies worden vergoed door de meeste zorgverzekeraars via de aanvullende verzekering. Of ook uw zorgverzekering (een deel van) de kosten vergoedt, kunt u navragen bij uw zorgverzekering. Veel verzekeraars vergoeden maximaal € 65 per dag. U kunt desgewenst kiezen voor een half consult.

U  kunt contant te betalen; de factuur ontvangt u nadien, zodat u zelf de kosten kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.


Voor het meest recente overzicht voor vergoedingen door zorgverzekeraars, zie https://nvpa.org/zorgverzekering.


Een afspraak voor een sessie kan tot 24 uur van tevoren kosteloos afgezegd worden. Bij afzeggen van de afspraak binnen 24 uur of niet verschijnen, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Zingevingsvraagstukken en spirituele groei

Ook voor zingevingsvraagstukken en spirituele groei kunt u terecht bij Praktijk Psycho-Hypnotherapie en EMDR in Hoorn. Bel 06 12 15 40 13 om uw situatie en wensen te bespreken.